Termene și condiții de funcționare a platformei www.bugetare-participativa.ro, aparținând grupului de inițiativă „Bugetare participativă pe Bune”, numit mai jos ORGANIZATIA.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENELE ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN CONTINUARE. ACESTEA CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ.

1. DESPRE PLATFORMĂ

Platforma www.bugetare-participativa.ro reprezintă un serviciu online prin intermediul căruia cetățenii din România se pot documente și pot solicita proiecte de implementare a procesului de bugetare în localitățile de domiciliu

Platforma www.bugetare-participativa.ro este disponibilă în format web, adaptată și pentru dispozitive mobile.

2. ACCEPTAREA TERMENELOR DE FUNCȚIONARE

Prin folosirea platformei www.bugetare-participativa.ro, acceptați și sunteți de acord să acceptaţi Termenele și condițiile de funcționare. Organizația poate să modifice Termenele și condițiile de funcționare oricând, cu scopul de a îmbunătăţi serviciul.

În cadrul platformei www.bugetare-participativa.ro, termenele de mai jos au următoarea semnificație:

– Utilizator – orice persoană fizică care se înregistrează în platformă și accesează conținutul pus la dispoziţie de către www.bugetare-participativa.ro.

– Bugetare participativă – proces derulat de către o instituție prin intermediul unei platforme online prin care membrii comunității decid în mod direct asupra modului în care va fi cheltuită o parte din bugetul local.

– Proiect/inițiativă – propunere de realizare a unei investiții din bugetul instituției care îndeplinește criteriile stabilite în Regulamentul procesului de bugetare participativă local.

3. LIMITAREA FOLOSIRII APLICAȚIEI

Platforma www.bugetare-participativa.ro este destinată tuturo persoanelor,

4. CONFIDENȚIALITATEA ȘI SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, pentru desfășurarea procesului de bugetare participativă sunt prelucrate prin intermediul platformei următoarele date cu caracter personal: sex, nume, prenume, data nașterii, adresă, email, adresa IP, număr de telefon, locație, imagini, documente text, materiale video.

Totodată, noul Regulament oferă drepturi suplimentare persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal, drepturile dumneavoastră fiind:

Dreptul de a fi informat

Datele preluate prin intermediul platformei vor fi utilizate strict în scopul derulării proceselor de bugetare participativă, conform Regulamentului procesului publicat pe platforma bugetare-participativa.ro, acestea putând fi comunicate partenerilor noștri pentru o bună desfășurare a proceselor de bugetare participativă.

Puteți solicita la adresa de email contact@bugetare-participativa.ro să vi se comunice destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate datele dumneavoastră.

Datele dumneavoastră vor fi stocate pe o perioadă de 3 ani de la ultima autentificare pe platformă, sau până la ștergerea contului.

Datele cu caracter personal stocate de platforma se împart în patru categorii:

A. Informații necesare pentru identificarea persoanei

La nevoie Organizatia va contacta utilizatorii în vederea modificării sau comasării proiectelor depuse de către aceștia, motiv pentru care se stochează următoarele date: sex, nume, prenume, adresă, email și telefon.

Utilizatorii platformei înțeleg că la depunerea proiectului numele lor să apară pe platformă asociat localitate în care au făcut solicitarea.

B. Informații necesare pentru asigurarea îndeplinirii criteriilor de participare

Pot participa la depunerea dosarului pentru procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, in Romania şi au împlinit vârsta de cel puţin 18 ani, motiv pentru care se stochează datele menţionate mai sus.

C. Informații necesare pentru geolocalizare

Se stocheaza informații privind localitatea în care domiciliază solicitantul pentru a realiza harta unde se fac solicitări și a pune la dispoziție informații cu privire dacă la o localitate există proces de bugetare participativă într-unul din stadiile: implementat, aprobat, solicitat, nu exista.

Dreptul de rectificare a datelor

În situația în care există erori cu privire la datele care vă sunt prelucrate, aveți posibilitatea de a le corecta sau completa. Această acțiune se poate realiza după conectarea în platformă, în sectiunea SETĂRI CONT.

Dreptul de ștergere a datelor

Contul dumneavoastră poate fi șters în orice moment de pe platformă. Cu toate acestea, datele personale furnizate vor mai exista în sistem, în copiile de rezervă ale bazei de date. Durata stocării datelor cu caracter personal este de 30 zile de la data ștergerii contului. Această acțiune se poate realiza după conectarea în platformă, în sectiunea SETĂRI CONT.

Dreptul de a solicita transferul datelor

Puteți solicita transferul datelor dumneavoastră către un alt operator dacă prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră și prelucrarea este una automată.

5. PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei și furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ați fost informat și v-ați exprimat acordul în mod explicit și fără echivoc ca platforma www.bugetare-participativa.ro să folosească datele dumneavoastră cu caracter personal.

Platforma www.bugetare-participativa.ro asigură păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal furnizate pentru accesul la platformă și/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligație nu se aplică în cazul oricărei informații dezvăluite de utilizatori către terți.

Platforma www.bugetare-participativa.ro prelucrează datele cu caracter personal și informațiile deținute/transmise de către dumneavoastră cu bună credință, asigurând respectarea dreptului la viața privată și a legislației în vigoare.

Acceptarea termenelor și condițiilor presupune acordul dumneavoastra pentru a fi înștiințat – prin email sau telefon, pe adresa sau numărul furnizate la crearea contului – de începerea perioadei de depunere a proiectelor, începerea perioadei de vot, de lista proiectelor câștigătoare, precum și pentru orice notificări esențiale pentru informarea comunității în legătură cu procesele de bugetare participativă.

Deponenţii sunt responsabili pentru exactitatea și corectitudinea datelor introduse pe www.bugetare-participativa.ro.

Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă și va fi sancționată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contravențional sau penal, după caz.

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Organizația și/sau partenerii săi sunt unicii proprietari ai platformei www.bugetare-participativa.ro, ceea ce include orice software, domeniu și conținut pus la dispoziție prin intermediul platformei sau a altor canale de comunicare. Platforma www.bugetare-participativa.ro este protejată de drepturile de autor din România. Aceasta se poate folosi doar în scopuri personale și necomerciale, iar www.bugetare-participativa.ro va acorda o licență limitată în acest sens. Orice folosire neautorizată a platformei www.bugetare-participativa.ro va înceta licența limitată pusă la dispoziție de către Organizaței. Grafica, logo-urile, imaginile și numele serviciilor legate de platforma www.bugetare-participativa.ro nu pot fi folosite fără acordul scris al Organizației.

Prin folosirea platformei www.bugetare-participativa.ro, sunteți de acord să nu încărcați, să nu postați, să nu trimiteți e-mail sau să nu transmiteți orice material ce conține viruși sau alte coduri de computer, fișiere sau programe destinate să întrerupă, distrugă sau să limiteze funcționalitatea oricărui software sau hardware sau echipament de telecomunicație, sau sa distorsioneze orice conţinut asociat cu platforma www.bugetare-participativa.ro. De asemenea, sunteți de acord să nu interferați cu serverele sau rețelele ce au legătură cu platforma www.bugetare-participativa.ro sau să nu încălcați nicio procedură, politică sau regulament al rețelelor ce au legătură cu platforma www.bugetare-participativa.ro. De asemenea, sunteți de acord să nu:

1. pretindeți ca sunteți altă persoană în timp ce folosiți platforma www.bugetare-participativa.ro;

2. folosiți platforma www.bugetare-participativa.ro în scopuri ilegale;

3. revindeți sau exportați software-ul asociat cu platforma www.bugetare-participativa.ro.

www.bugetare-participativa.ro nu promovează și nu recomandă sau nu tolerează folosirea platformei de pe dispozitivele mobile în timpul activităților care ar putea pune viața utilizatorilor în pericol, cum ar fi conducerea de vehicule. Sunteți de acord să nu utilizați platforma www.bugetare-participativa.ro în timpul desfășurării unor astfel de activități; www.bugetare-participativa.ro nu este responsabilă pentru utilizarea aplicației în astfel de condiții, utilizarea se va realiza pe propria răspundere.

7. SITE-URI ALE ALTOR TERȚI

Platforma www.bugetare-participativa.ro poate conține link-uri către site-urile web ale unor părți terțe sau programe ce nu sunt controlate de către sau asociate cu www.bugetare-participativa.ro.

Organizația nu este responsabilă pentru conținutul, ofertele sau politicile de confidențialitate ale unor asemenea site-uri sau programe, inclusiv, dar fără a se limita la, răscumpărarea ofertelor de către dumneavoastră sau refuzul comerciantului de a onora orice ofertă. Relația dumneavoastră cu site-urile părților terțe se desfășoară doar între dumneavoastră și respectivele părți terțe.

8. COSTURILE DE UTILIZARE

Organizația vă pune la dispoziție platforma www.bugetare-participativa.ro în mod gratuit. Organizația nu este responsabilă de perceperea unor costuri suplimentare atunci când utilizați www.bugetare-participativa.ro. În cazul în care întâmpinați o astfel de problemă, vă rugăm să contactați furnizorul dumneavoastră de internet WiFi sau de date mobile. Plata unor asemenea costuri este responsabilitatea dumneavoastră. Este posibil ca platforma www.bugetare-participativa.ro să nu fie accesibilă în unele țări, acest lucru depinzând de compatibilitatea platformei www.bugetare-participativa.ro cu alte rețele străine. Posibilitatea de a folosi platforma www.bugetare-participativa.ro poate fi restricționată sau prejudiciată atunci când folosiți opțiunea de roaming în străinătate.

9. UTILIZAREA INFORMAȚIILOR PUSE LA DISPOZIȚIE

Prin acceptarea condițiilor expuse, sunteți de acord ca www.bugetare-participativa.ro să utilizeze orice comentarii, informații sau idei conținute în orice comunicare pe care dumneavoastră o trimiteți către www.bugetare-participativa.ro fără nicio compensație, recunoaștere sau plată către dumneavoastră, în orice scop, inclusiv, dar fără a se limita la elaborarea, producția, produsele și serviciile de marketing precum și crearea sau îmbunătățirea aplicației platformei www.bugetare-participativa.ro.

10. GARANȚIE ȘI RĂSPUNDERE

Organizația furnizează platforma www.bugetare-participativa.ro ca atare și fără nicio condiție expresă, implicită sau statutară. Organizația nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune apărută în cadrul platformei www.bugetare-participativa.ro, orice defecțiune, întârziere sau întrerupere apărută în cadrul platformei www.bugetare-participativa.ro, orice pierdere sau defecțiune ce reiese din utilizarea platformei www.bugetare-participativa.ro, orice defectare a telefonului dumneavoastră mobil sau orice manieră de a utiliza platforma www.bugetare-participativa.ro de către utilizatorii acesteia. Organizația își rezervă dreptul de a furniza platforma www.bugetare-participativa.ro la discreția sa.

Organizația, asociații, administratorii, reprezentanții, angajații (împreună sau individual) nu vor fi responsabili în niciun caz pentru eventuale daune sau orice prejudiciu, de orice fel, direct sau indirect, ce reiese din utilizarea sau are legătură cu platforma www.bugetare-participativa.ro, chiar dacă posibilitatea daunelor sau a producerii prejudiciului a fost menționată sau nu.

11. RECLAMAȚII

Prin agrearea acestor termene și condiții sunteți de acord ca orice reclamație, dispută sau controversă (atât ca prejudiciu sau altfel, chiar dacă sunt deja prezente sau viitoare, incluzând cele stabilite de lege, drept comun sau reclamații echitabile) între dumneavoastră și www.bugetare-participativa.ro ce reies sau au legătură cu aceste Termene și condiții de funcționare, interpretarea sau încălcarea acestora vor fi guvernate și rezolvate în conformitate cu legislația din România în vigoare.

12. FOLOSIREA UNUI LIMBAJ LICENȚIOS

Orice deviere în afara obiectului de activitate al platformei, folosirea de cuvinte obscene, atacul la persoană, afișarea de anunțuri sau mesaje publicitare, precum și proferarea de jigniri, trivialități și injurii aduse unor persoane, vor fi sancționate prin cenzurarea afișării, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a utiliza platforma, prin blocarea IP-ului folosit.

Afișarea publică a propunerilor de proiecte se va face după un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la depunerea propunerilor de proiect, după moderare.

13. GENERALITĂȚI

În cazul în care orice prevedere conținută în aceste termene și condiții de funcționare este considerată invalidă sau neexecutorie, asemenea prevedere va fi anulată, iar celelalte prevederi vor fi considerate aplicabile în continuare. Titlurile au doar scop de referință și nu definesc, nu limitează, nu interpretează sau nu descriu scopul acelei secțiuni. Incapacitatea de a îndeplini una dintre prevederile acestor Termene și condiții de funcționare nu va constitui renunțarea la acea prevedere sau la oricare alta.

14. CONTACTAȚI-NE

În cazul în care aveți întrebări referitoare la aceste Termene și condiții de funcționare sau folosirea platformei, nu ezitați să ne contactați prin adresa de email contact@bugetare-participativa.ro